Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website, applicaties en diensten van Winkelstraat.nl B.V. voor consumenten.

Wat is Winkelstraat.nl?

Winkelstraat.nl is een bemiddelaar. Dit houdt in dat Winkelstraat.nl bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen jou en haar Partner(s). Op deze bemiddelingsdienst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die je nu voor je ziet; je krijgt ze te zien voor je de bestelling plaatst omdat ze belangrijk zijn. Lees deze voorwaarden daarom goed door. Wij raden je bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren. 

Je kunt een bestelling plaatsen via Winkelstraat.nl, waarmee er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en de Partner die het product dat je bestelt aanbiedt via Winkelstraat.nl.

Winkelstraat.nl B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54755689, gevestigd aan De Limiet 19 te Vianen. Je kunt hier geen bestellingen afhalen.

Wat is een Partner?

Een Partner is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Winkelstraat.nl producten aanbiedt. Dit kan zowel een retailer als het merk zelf zijn.

Bestellen via Winkelstraat.nl

Als je via Winkelstraat.nl bestelt, sturen we de gegevens met betrekking tot jouw bestelling door naar de betreffende Partner. Jij ontvangt van Winkelstraat.nl een bevestigingsmail van de bestelling. De afhandeling en levering van de bestelling worden verder door en via de Partner verricht. Winkelstraat.nl is zelf dus geen partij bij een koopovereenkomst. Winkelstraat.nl draagt jouw bestelling direct over aan de Partner van wie je een product bestelt.

Alle Partners die producten aanbieden via Winkelstraat.nl, hanteren zelf ook nog voorwaarden. Die voorwaarden gelden bij de koopovereenkomst die jij met de Partner(s) sluit. Deze voorwaarden zijn hier te vinden.

Prijzen, producteigenschappen en andere informatie

Winkelstraat.nl probeert er altijd voor te zorgen dat alle informatie die je krijgt klopt. Je besluit immers op basis van die informatie om een product bij een Partner te kopen. Desondanks kan het voorkomen dat sommige informatie niet correct is. Wij helpen je graag als je iets anders geleverd krijgt dan je dacht te kopen. Als de betreffende Partner iets anders omschreven heeft dan jij geleverd krijgt, zullen we de Partner vragen om alsnog het juiste product te leveren. Lukt dat niet, dan kun je ons laten weten of je het geleverde product toch wil houden of dat je het terug wil sturen.

Omdat Winkelstraat.nl streeft naar een goed aanbod en tevreden klanten, stellen wij het op prijs als je altijd melding maakt van onjuiste informatie, ook als je het product wil houden. Dat kan via ons emailadres: service@winkelstraat.nl 

Online betalingen

Betalingen die jij rechtstreeks op de website van Winkelstraat.nl doet, worden via Winkelstraat.nl overgemaakt aan de Partner waarbij je hebt besteld. Als je je binnen de wettelijke zichttermijn (ook wel bedenktermijn genoemd) bedenkt en afziet van je bestelling, juridisch “uitoefening van het herroepingsrecht” genoemd, storten wij je betaling gewoon weer terug. Ook voor zover een Partner waar jij hebt besteld niet (volledig) tot levering is overgegaan, zorgen wij ervoor dat jij je geld terugkrijgt. Als er een geschil ontstaat over een online betaling, kun je hierover een klacht indienen bij Winkelstraat.nl. Mail ons daarvoor op: service@winkelstraat.nl

Aansprakelijkheid

Hoewel we er alles aan doen om het te voorkomen, kan er wel eens iets mis gaan bij onze bemiddeling (denk bijvoorbeeld, maar niet alleen, aan een situatie waarin de website het niet goed doet). Natuurlijk doen we wel ons best om te zorgen dat je nog een keer terugkomt, want zonder onze klanten zouden we niet kunnen bestaan. Heb je een foutje ontdekt op de website of ervaar je iets wat beter kan? Laat het ons weten op: service@winkelstraat.nl

Klachten

Ondanks dat Winkelstraat.nl alleen een bemiddelingsdienst levert, en niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst die je met een Partner sluit, is Winkelstraat.nl wel geïnteresseerd om van je te vernemen. Winkelstraat.nl streeft immers naar kwaliteit. Mocht je klachten hebben over de bemiddeling of over Partners, dan kan je bij ons terecht. Je kunt contact met ons opnemen via: service@winkelstraat.nl. Wij zullen ons best doen om te bemiddelen tussen jou en de Partner waar je een klacht over hebt. We reageren altijd inhoudelijk binnen maximaal 14 dagen. Je kunt uiteraard ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel in het geval de ingediende klacht niet door ons kan worden opgelost. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Identiteit van de ondernemer

Winkelstraat.nl BV
De Limiet 19
4131 NR  VIANEN
E-mailadres: service@winkelstraat.nl
KvK-nummer: 54755689
Bnummer: NL851428113B01 

Privacy statement

Winkelstraat.nl verzamelt de gegevens die jij hebt verstrekt in haar systemen en geeft deze tevens door aan de Partner(s) waarbij je een product hebt besteld en diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je het recht om alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot service@winkelstraat.nl. Onze uitgebreide Privacy Policy vind je hier.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Op de bemiddelingsdienst zijn tevens de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.