Gratis verzending en retour
MENU

Stone Island Sale

(3) items
Established in 1982 by Massimo Osti, Stone Island is a sportswear brand known for their culture of research, experimentation, function, and use. Within one year Carlo Rivetti came onto the scene, who took over the company in 1993. Stone Island redefined the common understanding of sportswear. Extreme research in fibers and textiles applied to an innovative design, while respecting the garments’ performance. Stone Island’s strength lies in its unique finishes and dyeing techniques, having created new color codes with over 60,000 different dye recipes.
Lees Meer
Stone Island Sale

De geschiedenis van Stone Island

In 1982 werd, één van de op dit moment meest populaire merken, Stone Island bijna per toeval tot bestaan gebracht door Carlo Rivetti en designer Massimo Osti. Het bedrijf werd ondersteund door Gruppon GFT, het familiebedrijf van Carlo Rivetti dat op dat moment bekend stond omdat het één van de grootste kledingfabrieken van zijn tijd was, als supporter van merken zoals Valentino, Armani en Ungaro.

Massimo liep minstens tien jaar voor op anderen in zijn vakgebied. Hij zag zichzelf eerder als producent dan als modeontwerper. Zijn prestatie op het gebied van Stone Island was niet alleen aantrekkelijk en verkoopbaar, maar ook trouw aan zijn kerngeloof in informele kleding. Zijn ideeën kwamen voort uit militaire en werkkleding, vergezeld van eindeloos textielonderzoek. Halverwege de jaren negentig scheidden de wegen van Massimo en Rivetti. Op dat moment kwam Rivetti voor de moeilijke taak te staan om een nieuwe designer voor Stone Island te vinden. In 1994 kwam hij het werk tegen van ontwerper Paul Harvey, een Engelse ontwerper die in Italië woonde. Rivetti werd getroffen door een vreemd gevoel van vertrouwdheid en dus startten Harvey en Rivetti in 1996 aan het tweede tijdperk van Stone Island. Na 12 geweldige jaren moest Paul de modewereld verlaten om ‘iets voor de planeet te doen’. Met zo'n nobele ambitie kon Rivetti zijn beslissing alleen maar aanvaarden en steunen. Op dat moment kwam Rivetti tot de conclusie dat het tijdperk van één man aan het roer hebben voorbij was. De tijden waren veranderd. Het was nodig om multicultureel te zijn om echt eigentijds te zijn. Rivetti creëerde een ontwerpteam voor Stone Island. Hij voelde dat het in dit tijdperk alleen mogelijk was om alle aspecten van een wereld met meerdere geesten en verschillende visioenen onder ogen te zien: en dat doet Stone Island sinds 2008 tot het heden.

Het Stone Island Kompas

Het voor iedereen bekend Stone Island kompas symboliseerde liefde voor de zee en een streven naar constant onderzoek. De inmiddels iconische Stone Island badges op de zijkant van jacks en truien zijn ook geïnspireerd op militaire insignes en zijn al vanaf het begin te zien op de ontwerpen van Stone Island.

De Stone Island Jas

De passie van het team van Stone Island is te zien in alle items van het merk. De Stone Island jas is al jaren de ultieme topper. Kwalitatief, een prachtig design en de welbekende Stone Island badge, de jassen van Stone Island hebben het allemaal. Iedere outfit krijgt een krachtigere uitstraling met de toevoeging van een Stone Island jas. Een echte toevoeging aan de garderobe van iedere modeliefhebber.

De Stone Island Trui

Ook de truien van Stone Island zijn te herkennen aan de badge op de mouw. De truien zijn van een mooie kwaliteit, zijn uiterst comfortabel en gaan een ruime periode mee. Combineer met een goede skinny jeans en sneakers voor een stoere look of draag een Stone Island trui op een pantalon en draag er boots onder: helemaal top!

Nieuwe Collectie

Als echte Stone Island liefhebber mag de Winkelstraat.nl App niet ontbreken op jouw telefoon. Hierin kun je zelf aangeven wie jouw favoriete designers zijn, waarna je direct een push-berichtje krijgt zodra er nieuwe items zijn binnengekomen. De app is beschikbaar voor iPhone en deze is te vinden in de App Store als je zoekt naar Winkelstraat.nl.

The history of Stone Island

In 1982, one of the most popular brands on this day, Stone Island was born by accident at the hands of Carlo Rivetti and designer Massimo Osti. The company was supported by Gruppon GFT, Carlo Rivetti's family business, known for being one of the largest clothing factories of its time, as a supporter of brands such as Valentino, Armani and Ungaro.

Massimo was at least ten years ahead of others in his field. He saw himself as a producer rather than a fashion designer. His performance at Stone Island was not only attractive and marketable, but also true to his core belief in informal clothing. His ideas stemmed from military and workwear, accompanied by endless textile research. In the mid-1990s, the roads of Massimo and Rivetti separated. At that time, Rivetti faced the difficult task of finding a new designer for Stone Island. In 1994 he came across the work of designer Paul Harvey, an English designer living in Italy. Rivetti was struck by a strange feeling of familiarity and so Harvey and Rivetti started the second era of Stone Island in 1996. After 12 great years, Paul had to leave the fashion world to 'do something for the planet'. With such a noble ambition, Rivetti could only accept and support his decision. At that moment Rivetti came to the conclusion that the era of having one man at the helm was over. Times had changed. It was necessary to be multicultural to be truly contemporary. Rivetti created a design team for Stone Island. He felt that in this era it was only possible to face all aspects of a world with multiple minds and different visions: and Stone Island has been doing this since 2008 until the present.

The Stone Island Compass

The universally known Stone Island compass symbolized the love for the sea and a commitment to constant research. The now iconic Stone Island badges on the side of jackets and sweaters are also inspired by military insignia and have been featured on Stone Island's designs from the start.

The Stone Island Jacket

The passion of the Stone Island team can be seen in all items of the brand. The Stone Island jacket has been the ultimate top seller for years. Qualitative, a beautiful design and the famous Stone Island badge, the Stone Island jackets have it all. Every outfit gets a more powerful look with the addition of a Stone Island jacket. The necessary addition to the wardrobe of every fashion lover.

The Stone Island Sweater

The Stone Island sweaters are also recognizable by the badge on the sleeve. The sweaters are of enormous quality, are extremely comfortable and last a long time. Combine them with a nice skinny jeans and sneakers for a cool look or wear a Stone Island sweater with a pair of neat trousers and wear boots underneath: you’ll rock!

New Collection

As a true Stone Island lover, the Winkelstraat.nl App should not be missing on your phone. You will then immediately receive a push-message as soon as new items of your favorite designers have arrived. The app is available for iPhone and can be found in the App Store.